Monday, July 17, 2017

EID FAIR 2017 - 22 JULY 2017

Asalnya telah dijadualkan pada 15 Julai, tapi kerana cuaca tidak mengizinkan, event ini telah ditunda ke 22 Julai 2017.

Lokasi: AIC 82 Clevend St Dianella WA 6059
Masa: 10 pagi - 4 petang
Facebook: AIC


No comments:

Post a Comment